Service av värmepump i Stockholm

En värmepump som inte går som den ska eller har stått för länge utan service kan få avsevärt försämrad effekt vilket på sikt också innebär att det kan drabba din ekonomi och levnadsmiljö. Även om en korrekt och väl installerad värmepump kräver minimal skötsel och underhåll så är det fortfarande viktigt att då och då låta värmepumpen genomgå en service genomförd av ett proffs. Men där finns såklart mycket du som fastighetsägare kan göra på egen hand för att se till att din värmepump presterar optimalt mellan servicetillfällen och det handlar bland annat om att hålla rent i lamellerna på insidan av fläkten där det snabbt kan samlas en beläggning av fett, damm och smuts, samt att se till att torka av utsidan av fläkten och ta bort eventuellt utvändigt smuts som kan påverka värmepumpen utifall det skulle blockera ventiler och så vidare. En värmepump som inte fungerar som den ska och kräver service presterar sämre än normalt, och när pumpen inte opererar på sin optimala nivå så innebär det såklart att effekten från den också försämras och i sin tur även din värme- och energikostnad. Så se till att få en service genomförd av din värmepump utförd av proffs redan idag och trygga dina energikostnader och värmetillförsel för framtiden.