Målare Stockholm – professionell hjälp till bra priser 

Många som står inför att måla om i hemmet tar beslutet att göra det själv. Det är i sak inget fel i det, men man ska också vara medveten om att det handlar om ett projekt som tar mycket tid och kraft i anspråk. Att välja en målare i Stockholm kan, baserat på detta, vara ett bättre beslut. 

Särskilt om man betänker att det färdiga resultatet blir betydligt bättre och att det även handlar om en ekonomiskt uppsida som en följd av att man kan använda Rot-avdraget. 

Har du tänkt dig att måla på egen hand så bör du se till att du har den tid som krävs. Du kommer inte att lyckas särskilt bra om du tänkt dig att måla lite på kvällarna och efter att du själv avslutat din arbetsdag. 

Viktigt att tänka på för att förenkla arbetet

Om man ska ge några tips kring målerier – utöver att du bör ha tid för projektet – så handlar det mycket om förberedelser. Se alltid till att du har de verktyg som krävs. Gå igenom allt som behövs innan du åker iväg till bygghandeln och färgbutiken. I den senare affären bör du också utnyttja den expertis som finns där. 

Rådfråga om vilken typ av färg som passar det material som ska målas, hör efter om det exempelvis behövs grundmålas – och se till att även köpa sådan färg i så fall. Utöver detta så investera i bra verktyg och exempelvis rullar för att kunna täcka golvet. Slarva aldrig med detta, minsta fläck på golvet kommer att vara svår att få bort. 

Fokus på grundjobbet 

Grundjobbet i övrigt är det som skiljer en målare och en lekman åt. Du som lekman vill komma igång och måla och bli klar någon gång. Pliktskyldigt kanske du spacklar igen några hål och slipar bort spacklet efteråt. Det räcker inte. 

En målare i Stockholm lägger ner den största delen av både kraft och tid på detta: han spacklar, slipar, spacklar igen, slipar, tvättar och grundmålar hela ytan. 

I procent? Säg att det handlar om mellan 70-80 % av tiden som en målare lägger på detta. En lekman disponerar sin tid på exakt det motsatta sättet. Ju mer du orkar med detta jobbiga arbete – desto bättre blir också det färdiga resultatet. Minsta slarv å sin sida, det visar sig direkt.