Kunnig hjälp med att flytta din luftvärmepump

Det går utmärkt att flytta en luftvärmepump men man ska inte göra det själv om man inte har rätt utbildning och de redskap som behövs för en säker flytt.

Det är en mycket bra lösning att köpa en luftvärmepump för uppvärmning eftersom den kan bidra till att minska de årliga energikostnaderna med 30–50 %. Detta är bra både för plånboken och för vår miljö. Redan efter ett par år har besparingen betalat den investeringskostnad du haft.

En luftvärmepump använder sig av den solenergi som finns lagrad i luften. Pumpen består av en utedel och en innedel. Utedelen fångar upp solenergin från luften, omvandlar den till värme och leder den till innerdelen där den värmer ditt hus. På sommaren kan en luftvärmepump dessutom användas för att kyla ner inomhusluften och skapa en behaglig miljö.

Men om man vill flytta en luftvärmepump behöver man anlita en fackman

Om du har en luftvärmepump som du exempelvis vill flytta från en del av huset till en annan eller från villa till fritidshus går det naturligtvis bra. Men luftvärmepumpar är stora och tunga objekt som kräver varsam hantering. Därför måste du alltid anlita en kunnig fackman som kan utföra en trygg flytt.

I luftvärmepumpen finns ett köldmedel i en stängd krets mellan utsidan och insidan. Om kretsen skadas kan det uppstå läckor som är skadliga för miljön. Innan du anlitar ett företag för att flytta luftvärmepump på ett säkert sätt behöver du därför också kontakta den som installerat pumpen.