Kommunikativt ledarskap ger positiva resultat i arbetslivet

Om man har varit chef länge eller om det är första chefstjänsten spelar mindre eller ingen roll. Alla har nytta av att träna på kommunikativt ledarskap.

Alla anställda har råkat ut för dåliga chefer. Dåliga chefer är auktoritära och okunniga om hur man kommunicerar då man ser anställda som jämlikar. Alla chefer har en gång haft sin första chefsroll och antagligen de också träffat på chefer som fungerat dåligt i sina roller. Företagskultur spelar stor roll då olika typer av ledarskap premieras. Men alla kan lära om och lära mer och bli sina bästa jag.

Idag vet man att ett auktoritärt ledarskap fungerar sämre. För den enskilda chefen och även för de anställdas trivsel på arbetet är det mycket viktigt att man inte längre väljer att enbart beordra. Man behöver kommunicera och föra en dialog. Det är verkligen inte det enklaste för många chefer, i synnerhet som man ibland behöver tänka om, delvis eller helt och hållet. Det är inte alltid roligt men däremot nyttigt.

Kommunikativt ledarskap kan läras och förbättras med utbildning

När man ägnar sig åt kommunikativt ledarskap för man en dialog och vill involvera alla medarbetare i de beslut som måste tas. Man behöver kunna ge feedback men också vara beredd på att få feedback själv. Detta kan kännas hotfullt för en del och därför behöver man träna teoretiskt på saken. Där kommer nyttan med kurser inom kommunikativt ledarskap fram.

Retorik är konsten att tala och den förbättrar man genom träning och återkoppling. I en trygg omgivning med andra kursdeltagare kan man träna sig i kommunikativt ledarskap utan att det så att säga ger efterdyningar på ens normala arbetsplats. Man utbyter erfarenheter och får insikter om sidor man har som kan och bör förbättras. I slutänden blir man en bättre chef. Arbetsmiljö och resultat påverkas positivt.