Tre kvinnor sitter vid ett bord och diskuterar

Executive search – vad är det och hur går det till?

I dag hör man ofta om Executive Search som metodik för att rekrytera chefer till ledningsgrupper. Men det kan också ses som ett specifikt sätt att genomföra en rekryteringsprocess – en mer kvalitativ sådan för att identifiera, närma sig och utvärdea kandidater. Denna process kan således även användas i andra chefs- och specialistrekryteringar. Just Executive Search, till skillnad från enbart Search, innebär en mer fördelaktiv metodik just när det kommer till att rekrytera till chefspositioner och specialister. Det är metodiken som gör det enklare att identifiera de mest lämpade kandidaterna.

Hur fungerar Executive Search rent praktiskt?

När ett rekryteringsföretag använder sig av Executive Search som metod gör de ofta väldigt träffsäkra rekryteringar. Men hur går det egentligen till? Här är några punkter som summerar upp deras arbetssätt:

  • De gör en fokuserad sökning med hjälp av en djupgående analys av förutsättningar och en omfattande kartläggning av marknaden.
  • När potentiella kandidater dyker upp identifieras dessa genom samtal med källor. Dessa källor har koll på branschen som sådan, liksom rollen som sådan. Därför kan dessa rekommendera passande kandidater.
  • Man kommunicerar professionellt med kandidaten i både skrift och i muntlig dialog. Detta för att företaget ska lyftas fram på ett bra sätt. Rekryteringsföretaget är i detta fall kundens ambassadör och representerar kunden bland andra konkurrenter.
  • Rekryteringsföretaget når oftast ut till folk som själva inte är aktivt arbetssökande och den direktkontakten gör att man får kandidatens uppmärksamhet på ett direkt sätt. Detta arbetssätt gör att kandidaten känner sig uppmärksammad och dialogen kan således fördjupas i ett väldigt tidigt stadie.
  • I en sådan här typ av rekrytering är det viktigt att rekryterarna tillfredsställer både företaget som söker en ny kandidat och kandidaten som tillsätts. Därför skapas ett förtroende och en relation gentemot rekryteringskonsulten. En långsiktig och hållbar lösning är därför viktig.